24 Kasım 2010 Çarşamba

Geçmişten Geleceğe Bir Köprü

       Geçmişten  günümüze  doğru  yapmayı planladığım yolculuğumuzda , ilk durak olarak zamanlarda durmak  istiyorum.Kapsamlı olarak burada  belirtmem mümkün olmasada yüzeysel olarak kronolojiyi sıralamak istiyorum.Güneş sistemindeki  hareketlenmelerin ardından bigbang ve  dünyamızın  soğumaya  başlaması ile bizimde kronolojimiz başlamıştı aslında.Bu süreçte kalmayı düşünmüyorum , daha çok uygarlıklar  ve özellikle  Anadolu kronolojisi ile Anadolu uygarlıkları  üzerinde durup , keyifli yolculuklar  yapacağız  tarihin derinliklerine...

                                                     Prekambrien  ( 5 milyar - 600 my )
                                                     Kambrien      (600 my  -  500 my )
                                                     Ordovisyen   (500 my  -  440 my ) 
                                                     Silüryen        (440 my  -  395 my )
I . ZAMAN                                    Devoniyen    (395 my  -  345 my )
( Paleozoik , 600-225 m.y.)         Karbonifer    (345 my  -  280 my )
                                                     Permien        (280 my -225my)                            


      
                                                    Trias              (225 my - 193 my )
II. ZAMAN                                  Jura               (193 my - 136 my )
( Mezozoik , 225-65 m.y.)         Kretase          (136 my - 65  my  )                                                 
                                                   Paleosen          (65 my - 54 my )
    III. ZAMAN                             Eosen              (54 my - 36 my )
 ( Senozoik  , 65 - 1 m.y. )         Oligosen           (36 my - 23 my )
                                                   Miosen             (23 my -  5 my )
                                                   Pliyosen            ( 5  my -  1  my )


                                                    
                                                 Pleistosen        ( 1 my          - 10.000 yıl )
  IV. ZAMAN                              Halosen           ( 10.000 yıl -  günümüz )
 ( Kuvaterner , 1 my - .... )

25 Ekim 2010 Pazartesi

Ziggurattaki Sin

İlkçağ’da özellikle mezopotamya’da kurulan, üst üste oturtulmuş kerpiç kütlelerinden taraçalar biçiminde oturtulmuş, merdiven ya da rampalarla taraçaların birbirine bağlandığı kule tapınaklardır. Eğimli olan duvarları çeşitli bitkilerle bezenmiş, aynı zamanda gözlemevi olarak kullanılan anıtsal yapılardır.Sümer mimarisinin simgesi haline gelen Ziggurat basamaklı piramit şeklindeki kuledir.Tapınakların hemen yanına  yapılırdı  ve  bu kuleden Sin (ay  ) ve  Samas 'ın (güneş ) hareketleri izlenirdi. Bazı ziguratlar 7 kattan oluşmaktadır ; her katının haftanın her bir gününe ait gezegeni andıran renkte yapıldığını, örneğin altıncı katın gümüş renkte yapıdığını ve Sin (Ay) gezegenine adandığını, yedinci katın ise Samas (güneş)’a adandığı Sümer tarihçileri tarafından yazılmaktadır.
Kısaca  bloguma adını  veren ziggurattan bahsetmiş oldum.Antropolog olarak kendime  normal bir isim bulamadım.Sümerlerden esinlenerekten bir şeyler  yapmaya çalıştım.Aslında Zadig olmasını istemiştim.Zadig Babil'de yaşamış doğruluktan sapmamış ünlü Babil kralıdır.karşısına ne çıkarsa  çıksın doğruluktan yana olmuştur.Ne yazık kı blogger bu ismi uygun bulmadı.Sonrasından Tavananna'yı  denedim  ama  blogger Hitit kraliçesinide kabul etmedi .Bana blogger kapılarını ziggurattaki sin açtı...
Kısaca ziggurata nasıl ulaştığımı paylaştım...Umarım herşey zigguratta izlenen Sin gibi büyüleyici olur..