24 Kasım 2010 Çarşamba

Geçmişten Geleceğe Bir Köprü

       Geçmişten  günümüze  doğru  yapmayı planladığım yolculuğumuzda , ilk durak olarak zamanlarda durmak  istiyorum.Kapsamlı olarak burada  belirtmem mümkün olmasada yüzeysel olarak kronolojiyi sıralamak istiyorum.Güneş sistemindeki  hareketlenmelerin ardından bigbang ve  dünyamızın  soğumaya  başlaması ile bizimde kronolojimiz başlamıştı aslında.Bu süreçte kalmayı düşünmüyorum , daha çok uygarlıklar  ve özellikle  Anadolu kronolojisi ile Anadolu uygarlıkları  üzerinde durup , keyifli yolculuklar  yapacağız  tarihin derinliklerine...

                                                     Prekambrien  ( 5 milyar - 600 my )
                                                     Kambrien      (600 my  -  500 my )
                                                     Ordovisyen   (500 my  -  440 my ) 
                                                     Silüryen        (440 my  -  395 my )
I . ZAMAN                                    Devoniyen    (395 my  -  345 my )
( Paleozoik , 600-225 m.y.)         Karbonifer    (345 my  -  280 my )
                                                     Permien        (280 my -225my)                            


      
                                                    Trias              (225 my - 193 my )
II. ZAMAN                                  Jura               (193 my - 136 my )
( Mezozoik , 225-65 m.y.)         Kretase          (136 my - 65  my  )                                                 
                                                   Paleosen          (65 my - 54 my )
    III. ZAMAN                             Eosen              (54 my - 36 my )
 ( Senozoik  , 65 - 1 m.y. )         Oligosen           (36 my - 23 my )
                                                   Miosen             (23 my -  5 my )
                                                   Pliyosen            ( 5  my -  1  my )


                                                    
                                                 Pleistosen        ( 1 my          - 10.000 yıl )
  IV. ZAMAN                              Halosen           ( 10.000 yıl -  günümüz )
 ( Kuvaterner , 1 my - .... )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder